Vrijstelling wegenbelasting

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

In sommige gevallen kunt u recht hebben op een wegenbelasting vrijstelling. Maar wanneer bent u dan vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting? Aan welke voorwaarden moet uw motorrijtuig voldoen? Dat zijn zaken die u op deze pagina kunt terugvinden.

Ten eerste geldt de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s die minimaal 30 jaar geleden voor het eerst zijn toegelaten. De datum 1e toelating zal in dit geval dus bepalen of uw personenauto al dan niet valt onder de motorrijtuigenbelasting vrijstelling.

Ten tweede is er een invaliditeitsvrijstelling, waarvan u gebruik kunt maken als u invalide bent en daarnaast aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo dient u te kunnen aantonen dat u invalide bent. Daarnaast mag de personenauto enkel gebruikt worden voor uw eigen vervoer. De auto mag alleen gebruikt worden voor of door anderen als u ook in de auto zit. Een andere voorwaarde is dat u niet in staat mag zijn om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets of bromfiets te reizen. Ten slotte zijn er nog voorwaarden met betrekking tot uw leeftijd en de aanschafkosten van uw personenauto.

Indien uw auto is voorzien van een rolstoelinstallatie kunt u gebruikmaken van een gedeeltelijke vrijstelling wegenbelasting. Het gewicht van de installatie wordt dan immers niet meegeteld in de berekening van de motorrijtuigenbelasting. Om gebruik te kunnen maken van deze gedeeltelijke wegenbelasting vrijstelling moet u wel schriftelijk een verzoek indienen.

Ten slotte geldt er een motorrijtuigenbelasting vrijstelling en bpm vrijstelling voor personenauto’s met een buitenlands kenteken. Echter, deze vrijstelling is geldig gedurende maximaal 2 weken en geldt alleen voor personenauto’s die in Nederland worden gebruikt, maar in het buitenland zijn geregistreerd en die ter beschikking staan aan een Nederlands bedrijf of inwoner van Nederland. Hiernaast gelden er nog enkele aanvullende voorwaarden.