Motorrijtuigenbelasting en elektrische auto’s

Iedereen in het bezit van een motorrijtuig (auto, bus, vrachtwagen of motor) moet volgens de wet motorrijtuigenbelasting betalen. De hoogte van deze belasting hangt van verschillende zaken af. Eigenaren van een hybride of volledig elektrische auto zijn (deels) vrijgesteld van het betalen van motorrijtuigenbelasting. Om deze reden is het aantrekkelijk om te kiezen voor een elektrische auto in plaats van een klassieke benzine- of dieselauto.

Regels motorrijtuigenbelasting elektrische auto’s

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting wordt doorgaans hoofdzakelijk bepaald op basis van het type voertuig en het gewicht van het voertuig. De berekening om tot het exacte bedrag te komen is redelijk ingewikkeld, maar overbodig bij elektrische auto’s. Auto’s die volledig elektrisch rijden, zoals onder meer de Tesla en Nissan Leaf, hebben een volledige vrijstelling voor de belasting.

Voor de meeste hybride-auto’s geldt een halvering van het bedrag. Op deze wijze wil de overheid automobilisten stimuleren om milieuvriendelijke auto’s aan te schaffen, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid en Europese Unie.

Elektrische auto’s en motorrijtuigenbelasting in de toekomst

Hoewel voor 2016 nog een vrijstelling geldt voor motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s, ligt het voor de hand dat deze (volledige) vrijstelling binnen afzienbare tijd wordt afgeschaft. Steeds meer auto’s zijn (deels) elektrisch. Bovendien worden elektrische auto’s steeds goedkoper. Hierdoor kopen steeds meer mensen een elektrische auto, waardoor de overheid steeds meer inkomsten misloopt door het gebrek aan motorrijtuigenbelasting dat geïnd kan worden. De huidige regeling is puur ter stimulering van de aankoop van elektrische auto’s, totdat voldoende mensen elektrisch rijden.

Wanneer de vrijstelling aangepast of teruggedraaid wordt, is niet bekend. Er ligt op dit moment niet een termijn vast hoe lang de vrijstelling van kracht blijft, dus het is mogelijk dat de vrijstelling binnen enkele jaren al stopt. Toch ligt dit niet voor de hand, omdat Nederland achterligt op het schema om de nationale CO2-uitstoot te verminderen.