Wanneer en hoe moet u bpm-aangifte doen?

Steeds vaker hoort u mensen praten over de bpm-aangifte, maar wat is dit precies? En wanneer moet u een bpm-aangifte doen? In dit artikel zullen we de situaties uitleggen waarin u bpm-aangifte moet doen en hoe u dat doet. Daarbij zullen we ons vooral richten op de bpm-aangifte bij de import van auto’s.

Wat is bpm precies?

BPM staat voor ‘belasting van personenauto’s en motorrijwielen’. Deze belasting geldt voor iedere personenauto en ieder motorrijwiel, en is een indirecte belasting die u betaalt bij het aanschaffen van een personenauto, motor of bestelauto, of bij het importeren van een personenauto, motor of bestelauto.

Wanneer moet u bpm-aangifte doen?

Er zijn in totaal zes situaties waarin u zelf de bpm-aangifte moet doen en bpm moet betalen. De belangrijkste situaties zijn: bij het kopen van een personenauto of motor in het buitenland die u wilt gebruiken in Nederland; en wanneer u een personenauto, motor of bestelauto hebt met buitenlands kenteken (in gebruik genomen na 1 juli 2005). Vooral bij de import van een auto zult u te maken krijgen met bpm-aangifte.

Hoe doet u bpm-aangifte?

Voordat u deze verplichte belasting zult betalen, zal de personenauto, bestelauto of motor eerst goedgekeurd moeten worden bij een RDW-keuringsstation. Vervolgens zult u het zogenaamde ‘Formulier t.b.v. bpm-aangifte’ ontvangen, wat u nodig heeft om uw aangifte te doen.

Daarna kunt u uw aangifte per post naar de Belastingdienst sturen. U kunt ook aangifte doen in een zogenaamde aangiftezuil bij het RDW-keuringsstation waar u uw auto heeft laten keuren. Op die plekken kunt u zelf de bpm-aangifte voor de import van uw auto verzorgen, maar vaak zijn er ook medewerkers van de belastingdienst aanwezig die u kunnen helpen bij het aangeven van uw auto of motor. Zij kunnen u terplekke adviseren.

Wanneer u de bpm-aangifte heeft gedaan, zal de belastingdienst de gegevens verwerken in hun systeem. Er wordt gekeken of men nog een controle moet uitvoeren op uw motorrijtuig. Binnen twee werkdagen ontvangt u een betaalbericht waarin staat hoeveel u moet betalen. Hoeft u niets te betalen? Dan ontvangt u direct een kentekencard en kunt u de weg op.